Skip to content

EK WIL DOOP

Liewe Doopouers

Baie geluk met die groot stap en daarmee saam die groot verantwoordelikheid om julle kindjie ten doop te bring. Die doop van babatjies is ‘n kernelement van ons geloofsbelydenis. Dankie dat julle, deur julle baba te laat doop, ons as gemeente help herinner aan die wonder van God se liefderyke keuse om ons van die begin af as Sy kinders aan te neem. Mag dié dag vir julle, julle familie en vriende ‘n baie spesiale ervaring inhou.

Baie seën vir u as ouers.

Hoogland-groete

Ds Pieter Nel & Ds Sunell Ribbens

 

NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN DIE VOLGENDE:

  1. Voltooi asseblief hierdie Doop aansoekvorm en handig dit so gou moontlik in by die kerkkantoor. U kan dit e-pos na Leandra – leandra@pehoogland.co.za, of in die kollektebord plaas.
  • Daar is elke eerste Sondag van die maand ‘n doopgeleentheid. Sien gerus Hoogland se jaarprogram vir duidelikheid.
  • Bevestig asseblief met die kantoor dat u bewys(e) van lidmaatskap wel in Hoogland gemeente is. Andersins moet ons reël vir ‘n toestemmingsbrief van u huidige gemeente alvorens die doop bedien kan word. Die kerkraad gee toestemming vir die bediening van die doop.     
  • Reël asseblief vir ‘n afspraak vir ‘n doopgesprek met die betrokke leraar wat die doop sal bedien – Ds Sunell Ribbens 083 257 4589 / sunell@pehoogland.co.za 0f Ds Pieter : 082 879 1466 / pcjnel@gmail.com
  • Stuur asseblief vir Leandra in die kantoor ‘n foto van u kleinding na leandra@pehoogland.co.za
  • Indien u van u eie fotograaf (familie en/of professioneel) gebruik wil maak tydens die erediens MOET U DIT asseblief eers by Leandra in die Kerkkantoor bevestig voor die Doopgeleentheid!

Besonderhede van ouers en kind

Click or drag a file to this area to upload.
Files allowed: jpg, png (2mb max file size)

Vader

Moeder

Huwelik

Ander Kinders

Adres

Lidmaatskap

Versoeke