EK WIL DOOP

Liewe Doopouers

Baie geluk met die groot stap en daarmee saam die groot verantwoordelikheid om julle kindjie ten doop te bring. Die doop van babatjies is ‘n kernelement van ons geloofsbelydenis. Dankie dat julle, deur julle baba te laat doop, ons as gemeente help herinner aan die wonder van God se liefderyke keuse om ons van die begin af as Sy kinders aan te neem. Mag dié dag vir julle, julle familie en vriende ‘n baie spesiale ervaring inhou.

Lees gerus die ingeslote pamflet “‘n Brief aan die Doopouers” en kom gesels met ons oor enige onduidelikhede.

Baie seën vir u as ouers.

Hoogland-groete

Ds Pieter Nel & Ds Thania Botha

NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN DIE VOLGENDE:

  1. Voltooi asseblief hierdie Doop aansoekvorm en handig dit so gou moontlik in by die kerkkantoor. U kan dit e-pos na Leandra – leandra@pehoogland.co.za, faks na (0866 134 096) of in die kollektebord plaas.
  • Daar is elke eerste Sondag van die maand ‘n doopgeleentheid. Sien gerus Hoogland se jaarprogram vir duidelikheid.
  • Bevestig asseblief met die kantoor dat u bewys(e) van lidmaatskap wel in Hoogland gemeente is. Andersins moet ons reël vir ‘n toestemmingsbrief van u huidige gemeente alvorens die doop bedien kan word. Die kerkraad gee toestemming vir die bediening van die doop.     
  • Reël asseblief vir ‘n afspraak vir ‘n doopgesprek met die betrokke leraar wat die doop sal bedien.

(Ds Pieter Nel – pieter@pehoogland.co.za / Ds Thania Botha – thania@pehoogland.co.za)