Skip to content

POPIA

Verklaring van Privaatheid

Die wet op die beskerming van persoonlike inligting (POPIA) vereis dat die gemeente aksies en prosedures in plek stel wat lidmate se persoonlike inligting beskerm wanneer dit ingesamel word vir gebruik in die gemeente.

Persoonlike inligting verwys na inligting wat u spesifiek identifiseer of op u betrekking het bv. u naam, van, adres, kontakbesonderhede, geboortedatum, geslag, ens.

Hierdie inligting wat ingesamel word word hoofsaaklik gebruik vir die volgende doeleiendes:
– om gemeenteaktiwiteite te kommunikeer en dienste aan die lidmaat te lewer soos versoek.

‘n POPIA beleid is opgestel waarin uiteengesit word watter inligting versamel, hoe die inligting gestoor en beveilig word. Dit is op aanvraag beskikbaar.

Die Kerkraad wil lidmate die versekering gee dat hul persoonlike inligting gerespekteer word, met die grootste sorg veilig geberg word en slegs met toestemming van die lidmaat gebruik sal word vir gemeentelike aksies en met geen organisasie, besigheid of persoon gedeel word.

Enige lidmaat word genooi om met vrymoedigheid te vra dat spesifieke inligting van die gemeente se stelsels kan verwyder word of nie gebruik word nie. Sosiale platforms het die outomatiese opsie om self uit te teken.

Hoogland sal alle redelike maatreëls tref om die persoonlike inligting van lidmate te beskerm.

Skakels wat gebruik kan word vir meer inligting en vorms:
Beswaar teen persoonlike inligting: Vorm 1
https://ngkok.co.za/popia/V_POPIA_1.pdf
Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting: Vorm 2
https://ngkok.co.za/popia/V_POPIA_2.pdf

Enige navrae kan gerig word aan : info@pehoogland.co.za