Skip to content

Terme en voorwaardes

HIERMEE VERLEEN EK TOESTEMMING DAT: 

  1. My persoonlike inligting asook die van my kinders, waar van toepassing, op Winkerk program gestoor kan word vir solank as die Gemeente en/of Sinode die inligting benodig.
  2. Dat my e-pos adres gebruik mag word vir die ontvang van nodige inligting.
  3. Dat my selfoon nommer gebruik mag word vir eenrigting WhatsApp kommunikasie vanuit die Kerkkantoor.