<a href="#">DOOP</a>

DOOP

Die doop van babatjies is ‘n kernelement van ons geloofsbelydenis. Dankie dat julle, deur julle baba te laat doop, ons as gemeente help herinner aan die wonder van God se liefderyke keuse om ons van die begin af as Sy kinders aan te neem.